Ubezpieczenia OC/AC
To najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe i dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów.
Ubezpieczenia mieszkaniowe
Ubezpieczenia mieszkaniowe dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego bądź domu letniskowego, ale zakres ubezpieczenia dotyczyć może również m.in. garażu, ruchomości domowych, ogrodzenia...
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenia turystyczne związane są z pobytem osób poza terytorium RP w celach wypoczynkowych. Coraz więcej osób liczy się z poważnymi zachorowaniami oraz urazami jakie mogą mu się przydarzyć podczas wakacji, a których nie refunduje NFZ.
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe dla firm zapewniają wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Obejmują zarówno budynki/lokale jak i rzeczy ruchome, a zakres dobierany jest na podstawie indywidualnych potrzeb.
Kontakt:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2, 32-065 Krzeszowice
+48 501 807 311