Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ubezpieczenia majątkowe dla firm zapewniają wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Obejmują zarówno budynki/lokale jak i rzeczy ruchome, a zakres dobierany jest na podstawie indywidualnych potrzeb. Mogą obejmować budynki i lokale, elementy działki, urządzenie i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, rzeczy osób trzecich (np. w leasingu), nakłady inwestycyjne, szyby, rzeczy należące do pracowników, wartości pieniężne, elementy zamocowane na zewnątrz budynku, a także OC z tytułu prowadzonej działalności oraz za produkt lub usługę.

Mienie można ubezpieczyć od pożaru, deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwanie się ziemi, powodzi, przepięcia, stłuczenia szyby, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadek drzew i masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu (w tym nawet graffiti). Ubezpieczenia kierowane do firmy pozwalają zabezpieczyć niewielkim kosztem, cenne mienie firmy.