Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ubezpieczenia mieszkaniowe dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego bądź domu letniskowego, ale zakres ubezpieczenia dotyczyć może także garażu, innego budynku, ruchomości domowych, obiektów małej architektury, ogrodzenia, stałych bądź wskazanych elementów lokalu mieszkalnego, a nawet nagrobków.

Ubezpieczenia te dotyczą odszkodowania w przypadku wystąpienia określonego nieszczęśliwego zdarzenia: kradzież z włamaniem, rabunek, zniszczenie i dewastacja, pożar i inne zdarzenia losowe np. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, stłuczenie szyby, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi. Ubezpieczenia te chronią przed stratami finansowymi spowodowanymi nieszczęściami, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu.