Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ten rodzaj ubezpieczenia OC dotyczy czynności w życiu prywatnym lub posiadanego mienia, za które osoba ponosi odpowiedzialność cywilną. Obejmują zarówno szkody polegające na spowodowaniu śmierci drugiej osoby, jak również uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub zniszczeniu jej mienia.