Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne OC stanowią najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe i dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów. Dotyczy to szkód, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC są dobrowolnym ubezpieczeniem od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu oraz zdarzeń losowych. W tym przypadku to ubezpieczyciel rekompensuje finansowe skutki straty w szczególności w tych sytuacjach, na które ubezpieczony nie ma większego wpływu.